Skip to main content

BKS

Srdačno dobrodošli kod MieterHilfe!

Grad Beč sa MieterHilfe („Pomoć za stanare“) svim Bečanima i Bečankama nudi savjetovanje i podršku u stambenopravnim poslovima i svim pitanjima o temi stanovanja. Bilo da se radi o pretjerano visokim stanarinama, građevinskim nedostacima ili drugim poteškoćama sa stanodavcima – MieterHilfe Vas savjetuje besplatno, konzekventno i kompetentno.

Naš tim je u akciji za Vas i pomaže kod pitanja vezanih za

  • stambeno i najamno pravo
  • stambeno pravo po principu opštekorisnosti (subvencionisani stanovi/stanovi stambenih zadruga)
  • pravo o vlasništvu stana

Preko naše internet stranice imate pristup uzorcima pisama o pravnim temama, kalkulatorima za stanarine, režijske troškove i otkupnine (isplata troškova prethodnom stanaru), studijama slučajeva i vrijednim savjetima u vezi sa zakupom stana. 

MieterHilfe stoji Vam na raspolaganju za telefonsko savjetovanje od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati te za lično/osobno savjetovanje ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 9 do 17 sati i srijedom od 9 do 13 sati.

MieterHilfe
Guglgasse 7-9
1030 Beč
Tel.: 01/4000 8000
E-Mail: office@mieterhilfe.at
Facebook: DieMieterHilfe

Na osnovu kompleksnosti pravne materije, naše savjetovanje možemo ponuditi isključivo na njemačkom jeziku. Ako želite savjetovanje na nekom drugom jeziku osim njemačkog, rado možete doći na termin u pratnji, npr. tumača ili tumačice.

 

Zurück zum Seitenanfang